YUP! CEO Talk tháng 2

YUP! CEO Talk Tháng 2/2017: Cơ chế Pháp lý để nhận Vốn Đầu tư và Phát triển Đột phá. Diễn giả: Luật sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch LP Group.

Rất Hot và đầy giá trị đầu năm. Like nếu bạn muốn YUP tiếp tục tổ chức Series YUP! CEO Talk này và vẫn sẽ tài trợ 100% chi phí cho cộng đồng!

IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0373 IMG_0376 IMG_0379 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0387 IMG_0390 (1) IMG_0391 IMG_0415 IMG_0417

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp