Kỷ niệm cùng gia đình xem 1 trận giao hữu với năng lượng đẹp giữa Liverpool và Bayern Munich.

Liverpool là một đội bóng có nguồn năng lượng tích cực và tốt đẹp, điều đó được thể hiện từ những giá trị cốt lõi mang tính truyền thống được thể hiện một cách nhất quán qua nguồn năng lượng ở HLV của họ cho đến năng lượng của các cầu thủ, cách thức mua sắm cầu thủ, cách vận hành CLB v.v. Khi bạn yêu quý 1 đội bóng nào, điều đó có nghĩa là bên trong bạn có sự cộng hưởng với nguồn năng lượng mà đội bóng đó đại diện, tất cả là những “khía cạnh ẩn” (hidden aspects) nhưng có thể giúp bạn thấu hiểu thêm về bản thân mình 🌟