Light One Cần Thơ lần 2

Light! Cần Thơ tiếp tục dự án Light One lần 2, chung vai cùng Light Charity cả nước hướng đến trao 1.000.000+ quần áo yêu thương cho người cần và gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư máu.

Họ, những Lighters lại đang “thắp sáng” Cần Thơ.

https://www.facebook.com/MrGiangHoney/videos/860803337447269/?hc_ref=ARRFkf7wcotQlsAIMIcrTgFfwoMiWrzIQ7K9osTPifwOdz9NBaqbZJZW-VB_-4fA3HY