Bạn sẽ viết gì cho “Thành công trước tuổi 30” và câu chuyện “Trước bình minh luôn là đêm tổi” của mình đây?

Hãy viết ở trang giấy trắng kế bên và chia sẻ với tôi bạn nhé!