Dù là cơm hay phở thì…

Bạn đã biết chưa? Dù là cơm hay phở thì bạn vẫn hãy dẫn đi Đại hội năm nay nhé. Nhiều người dẫn vợ, chồng, con cái, người yêu đi cùng rồi đấy.

Đăng ký: http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

https://www.facebook.com/taminhtuan/posts/10206200151201992