Có một cách để nhận được tình cảm chân thành từ con tim nơi người khác

“Bị” tung lên không trung như huấn luyện viên của một đội vô địch cũng là một trải nghiệm thú vị, chỉ trừ chuyện các bạn vui quá nên tung mình sấp mặt luôn, suýt hun trần.

Có một cách để nhận được tình cảm chân thành từ con tim nơi người khác, đó là móc tim mình ra đem cho họ luôn.

Điều quan trọng là cho đi với trí tuệ.

#doanhnhanhanhphuc