Chúng ta cần phải học cách bước đi một mình, hạnh phúc một mình

Một số người nghĩ rằng họ không xứng đáng với tình yêu. Họ bước đi lặng lẽ trong những khoảng không vắng lặng. Cố hàn gắn những vết nứt của quá khứ…

Chúng ta cần phải học cách để bước đi một mình, và bước đi với niềm tin rằng chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hạnh phúc không phải chỉ là những phút giây vui vẻ ồn ào nói cười hết ga, hạnh phúc cũng không phải là mặt đối lập với đau khổ. Chúng ta cần phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, phát sáng, và cố gắng làm cho nơi mà chúng ta sống trở nên tốt hơn một chút vào cái ngày chúng ta ra đi, so với ngày chúng ta chào đời.

#doanhnhanhanhphuc