Doanh nhân với Trách nhiệm Xã hội

DOANH NHÂN VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: “TRAO QUYỀN” ĐỂ NỐI TIẾP “THÀNH CÔNG”…

Nếu chỉ dùng 2 từ để minh hoạ cho một trong những việc làm gắn liền với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nghiệp bạn sẽ chọn 2 từ nào?

doanh-nhan

Theo ông Tạ Minh Tuấn – Sáng lập, Chủ tịch của tổ chức Giáo dục khởi nghiệp YUP (YUP Education), thì đó là “trao quyền”. Để minh hoạ cho điều này, ông Tuấn chia sẻ: “Rất nhiều người muốn khởi nghiệp, nhưng khi chúng ta khởi một “cái nghiệp” thì rất có thể cái nghiệp đó sẽ trở thành hậu quả nếu không dựa trên những kỹ năng khởi nghiệp nền tảng, là một trong những người đầu tiên làm về khởi nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn có một hệ thống giáo dục về khởi nghiệp một cách hiệu quả với việc cắt giảm những lãng phí xã hội, hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch và chính trực hơn, thông qua đó, chúng tôi “trao quyền” cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Hay từ các buổi toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị doanh nhân đi trước, thế hệ trẻ chúng tôi đang được “trao quyền” đề xây dựng những tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, mục đích cuối cùng là tạo ra nhiều hơn những gía trị tốt đẹp cho xã hội”.

Link gốc: http://enternews.vn/doanh-nhan-voi-trach-nhiem-xa-hoi-trao-quyen-de-noi-tiep-thanh-cong.html

#hanhtrinhchiase

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp