YUP! Đà Nẵng và JOB! Đà Nẵng mời Team John Maxwell chia sẻ về Nghệ thuật lãnh đạo và về Sách

Được biết YUP! Đà Nẵng mời Team của John Maxwell về và đã tổ chức thành công chương trình tại Đà Nẵng cuối tuần qua.

Nguyên lý lãnh đạo của John Maxwell là một trong những mảnh ghép đặc biệt bổ sung vào hệ thống thực hành và đúc kết về nghệ thuật lãnh đạo của tôi trong 10 năm qua. Vì vậy tôi bồi hồi nhớ lại từ những ngày đầu khởi nghiệp của mình với những cuốn sách của Maxwell.

Sau đó Team của Maxwell còn ghé thăm JOB! Đà Nẵng (Journey of Books – Hành Trình Sách: hệ thống góp và mượn sách miễn phí).

Proud of you Yuppies & Jobers Đà Nẵng!