We are One YUP!

Giờ này Hành Trình X-Startup@Student Đà Nẵng đã sắp kết thúc, cập bến an toàn. Sẽ có thêm hàng trăm người nhận được những lợi lạc tuyệt vời chuyển hoá cuộc sống của mình, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng địa phương xung quanh.

X-Startup@Social (phiên bản xã hội của X-Startup) đã được tôi và đồng đội lan toả đi khắp cả nước. Nay X-Startup@Student (phiên bản dành cho sinh viên của X-Startup) do Hồ Đức Hải & Team dẫn dắt cũng đã lan toả đến Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng.

Đó là nỗ lực rất lớn từ các Yuppie trên cả nước, lần này giúp cho sinh viên Đà Nẵng có công sức và tâm huyết của Yuppie Lê Thị Mai Chi & các đại sứ tổ chức chương trình. Congratulations! We are One YUP!

Tương lai, sẽ là cô nàng trong hình này cùng ba và các cô chú lan toả các giá trị của chúng ta đi muôn nơi, nếu nàng thích nhé ?