Tượng Chúa cứu thế tại Rio De Janeiro

Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế.

Phật nói rằng bên trong mỗi người đều có Phật tính. Chúa nói rằng Thượng đế ở trong mỗi người chúng ta. Phật nói rằng hãy đi vào bên trong để tìm thấy Niết bàn. Chúa nói rằng Nước trời ở ngay trong lòng người.

Tất Đạt Đa và Jesus có thể là tri kỷ của nhau, nhưng các “đệ tử” sau này của hai người đã làm cho mọi sự trở nên khó khăn, vì vô minh, và vì quên mất tình yêu thương lớn lao hơn.

Tôn giáo phải làm cho nhân loại trở nên đoàn kết hơn chứ không phải là chia rẽ con người.