Trước bình minh luôn là đêm tối được bán đấu giá gây Quỹ 100.000.000 đồng giúp các em bé bị ung thư máu

Ngày hôm qua, cuốn sách “Trước bình minh luôn là đêm tối” này được ban tổ chức đề xuất với tôi về việc bán đấu giá với cộng đồng các Yuppie ở Tây Nguyên. Xem xét một cách thận trọng và nhận thấy nhu cầu cần thiết để gây quỹ giúp các em bị ung thư máu, tôi đã chấp thuận đề nghị này.

Cuốn sách đã gây quỹ tổng cộng: 100.000.000 đồng, và lập một mức kỷ lục mới.

Hiện tác phẩm này đang được trưng bày tại khu du lịch Kotam, nơi có thể là khu sinh hoạt của cộng đồng khởi nghiệp YUP! Tây Nguyên, cũng được vận hành bởi các học viên thân thương là thế hệ làm chủ F2 của các doanh nghiệp như Khu du lịch Bản Đôn, khu du lịch Kotam… Chúc mừng và hoan nghênh việc thiện mà các Yuppie đã cùng nhau làm được!