Thông điệp đầu tuần

Hãy chia sẻ cùng tôi nếu như bạn cũng từng ở trong trạng thái này, nhận ra cuộc đời rất hữu hạn, mọi thứ rất vô thường, học cách để thực hành lòng biết ơn, trân trọng hiện tại, yêu thương người đang ở bên cạnh mình.Gia tăng giá trị cho những người xung quanh. Sống hết mình một cách cân bằng. Hướng đến không phải những gì mình nhận về, hay cho đi, mà là những gì mình để lại được, “di sản” của mình là gì?Làm việc vì đam mê. Và cũng làm việc để “sửa sai”. Sống vì khát vọng. Và cũng sống để “sửa sai”. Sửa sai cho xã hội, sửa sai cho con người chưa hoàn thiện của mình trong quá khứ.Làm những gì, mình cảm thấy không hối tiếc.