Shangri-la

Tôi không có tư tưởng “Mình làm ra bao nhiêu tiền, cũng chỉ để con cái hưởng sau này”. Chẳng phải cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta, rồi trở nên một phần nguyên nhân sinh ra cái nạn tham nhũng, cứ “vơ vét” của để dành đi, còn […]