Quà sinh nhật từ báo Doanh nhân Sài Gòn

Lên trang bìa một tờ báo uy tín mà không hề hay biết gì là có thật.

Sự tích nguồn gốc cái tên “Doanh nhân Hạnh phúc” bắt đầu từ trang bìa và bài phỏng vấn này.

Cám ơn tình cảm & món “quà sinh nhật” của quý báo.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207603284759454&set=a.10206634370497203&type=3&theater