One Young World và thế giới mà tôi thuộc về

Hey Zotun Joseph, after feeling my energy, stop calling me The new Jack Ma, because i think i’m more… fucking handsome than him ?

Bogotá, Rio, Sao Paulo, Dubai, mới 2 ngày mà tôi trải qua từng này địa điểm, toàn nơi chốn cũ, do chuyến bay về hơi rườm rà, dù đã dùng đến Emirates. Vừa trải qua 9 tiếng quá cảnh tại Dubai. Và tôi đang tiến về Sài Gòn rồi.

Một vài con số:

25 ngày trải qua chuyến đi Nam Mỹ

20 chuyến bay đã thực hiện

11 thành phố tôi đã đi qua

5 quốc gia mới đã được khám phá

5 thủ đô tôi đã selfie

4 kỳ quan thế giới tôi tận tim check-in

1 thế giới mà tôi thuộc về