Light Charity tiếp tục tạo ra những tác động tích cực

Tuyệt vời quá, chúc mừng Light Quảng Ngãi thuộc Light Charity toàn quốc, tiếp tục tạo tác động tích cực đến nhiều người yếu thế tại Quảng Ngãi, Miền Trung.

Dân trí: https://m.dantri.com.vn/…/quang-ngai-ban-quan-ao-cu-tao-quy…

#Light_Charity