Lại mong mau già :- )

1 ngày được hiện thực ước mơ của mình, tất cả đều được giữ bí mật, tôi “bị” hộ tống ra biển và đó là nơi cuộc phiêu lưu “gây cấn” bắt đầu. Trải qua Storyline của câu chuyện, vượt qua nhiều thử thách. Cuối cùng cũng “giải cứu” được Sóc-chan, à không, Sun-chan.

Bắt đền TMT Group, các bạn khiến tôi lại mong già mau, để đến sinh nhật và tiếp tục được tham gia vào chuyến phiêu lưu tuyệt vời tiếp theo.