Hà Nội, luôn chu đáo và nồng nàn

Hà Nội tối qua…

20.11 muộn, không chỉ học viên Yuppie doanh chủ từ lớp X-Startup@Social mà Yuppie sinh viên lớp X-Startup@Student của Má Hải cũng có mặt, gửi gắm tình cảm chung. Cả Yuppie Hà Nội các năm trước đây. Hà Nội, luôn chu đáo và nồng nàn.

Hẹn gặp toàn thể Yuppie Hà Nội tại Đại hội Yuppies Toàn quốc cuối năm nay, sự kiện được chờ đón nhất trong năm của cộng đồng Yuppie. Liên hệ Nguyễn Thị Thu Trang hoặc đăng ký trực tiếp với Hoàng Uyên!