Đầu năm nói chuyện về “hạnh phúc”

Khi chương trình “Tôi chọn hạnh phúc” liên hệ lần đầu, tôi đã không nhận lời vì nghĩ rằng mình không muốn nói về hạnh phúc, khi xung quanh mình còn có nhiều người chưa hạnh phúc. Đến khi họ liên hệ lần thứ 2, tôi đã nhận lời. Chương trình cũng nói với tôi rằng họ không mời diễn giả tham gia chương trình này, nhưng tôi là diễn giả duy nhất mà họ mời.

Bạn có xứng đáng để hạnh phúc?

https://youtu.be/VT3N3Z_lSIE