Đã gọi là mệnh lệnh từ vũ trụ…

Sau khi làm với toàn bộ giám đốc & quản lý kinh doanh trên toàn quốc, tập đoàn FrieslandCampina (các nhãn hàng Cô Gái Hà Lan, Yomost, Fristy…) tiếp tục đặt hàng chương trình diễn thuyết huấn luyện “Thay đổi để thành công”, lần này làm cho toàn bộ các quản lý của hai khối bộ phận Finance, Marketing. Đây là hình chụp với khối Finance.

Tôi có dịp diễn thuyết đào tạo trên toàn quốc (và khoảng 5 nước khác) trong 8 năm nay, nhờ vậy nắm được đặc điểm tâm lý, insight để phụng sự các đối tượng rất đa dạng, đủ vùng miền: Bắc – Trung – Nam – Tây – Cao Nguyên; mọi lứa tuổi & ngành nghề: doanh nhân, khởi nghiệp, sinh viên, học sinh, tri thức, công nhân, nông dân, dân Corporate… Trường hợp này là “se duyên” với dân quản lý của Corporate/ MNC (tập đoàn đa quốc gia).

Đã gọi là mệnh lệnh từ vũ trụ thì cứ chân chân chính chính mà thực hiện sứ mệnh thôi!