Cô Vy đã chuyển hoá cả thế giới

Đi ngoài đường dùng khẩu trang.

Không dùng chung đũa, thìa trên bàn ăn.

Không gấp đồ ăn cho nhau.

Ít tụ tập nơi đông người.

Hạn chế quán xá, la cà, nếu không thực sự cần thiết.

Tổ chức quản trị làm sao cho nhân sự làm việc tại nhà, từ xa.

Bản thân cũng làm việc tại nhà, và vẫn tập trung vào hiệu quả, hiệu suất.

Nhìn lại bên trong, những phẩm chất của mình.

Tăng sức đề kháng nội tâm.

Tăng tần số rung động.

Mới có vài chục ngày trước đây, trong đám đông gần như có mỗi TMT như vậy, “khác người” như trong hình. Còn bây giờ, thấy cả đám đông đều giống TMT hết cả rồi :- )

Cô Vy đã chuyển hoá cả thế giới.

Just kidding.