Chương trình mới – SEA

Hôm nay bay ra Hà Nội để làm chương trình Diễn thuyết – Đào tạo với các cán bộ & nhân viên khối văn phòng của Vietnam Airlines.

Chương trình trước giờ chưa quảng cáo gì đã song đã có những doanh nghiệp lớn tham gia, bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó sẽ Góp phần giúp đội ngũ nhân viên công ty bạn có năng lượng làm việc trong năm 2017, làm chủ chính mình, làm chủ công việc, sống có trách nhiệm hơn, ngưng đổ lỗi, mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu cho công ty, hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống hữu hạn này.

S.E.A 2017 – SUCCESS ENERGY ACTIVATION – KÍCH HOẠT NĂNG LƯỢNG THÀNH CÔNG 2017.

Một chương trình được phát triển bởi YUP! Doanh Nghiệp chuyên về các giải pháp cho doanh nghiệp.

Trước giờ không quảng cáo mà vẫn full-booked. Hôm nay lỡ nhắc đến rồi thôi nói luôn cho trót! :- )

—-

YUP! Có 03 mảng:

YUP! Khởi Nghiệp: chương trình đào tạo khởi nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam http://Xstartup.vn, mở ra ngành đào tạo khởi nghiệp mà ngày nay rất nhiều tổ chức cũng tham gia vào.

YUP! Giới Trẻ: những chương trình dành cho sinh viên, như Http://Youuptour.com.

YUP! Doanh Nghiệp: các sản phẩm giúp cho doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh qua công cụ đào tạo. Ví dụ như chương trình S.E.A này!

#hanhtrinhchiase

SEA WEB

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp