Chính trực đi trước Động lực

Trong quá trình thể hiện tầm nhìn của mình, người lãnh đạo có thể làm cho nó thật lôi cuốn & truyền cảm hứng. Thậm chí, hãy sử dụng một bức vẽ, một bài hát, một bài thơ, một câu chuyện, một vở kịch… để thu hút người khác. Khi thể hiện hãy nghĩ đến thính giả của mình, đáp ứng nhu cầu của họ, nhằm làm họ nóng lên, chạm tới tâm can họ, giúp họ phấn khích đồng thời người lãnh đạo không rơi vào cái bẫy của một kẻ mị dân quan tâm đến phản ứng của thính giả hơn là sự chính trực trong tầm nhìn của anh ta/ cô ta.

Để có được con tim của người khác, hãy móc con tim của mình ra đưa cho họ. Con tim chính trực thu hút những người chính trực, và những người như vậy sẽ gắn bó lâu dài với bạn trong cộng đồng.

Chính trực phải đi trước động lực, trong việc thể hiện và triển khai tầm nhìn. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa một kẻ mị dân và người truyền cảm hứng thực thụ.

Blog chia sẻ:
-[Khởi nghiệp] http://khoinghiepthongminh.com
-[Cuộc sống] http://hanhtrinhchiase.com

#tmt_leadership