Chia sẻ cùng hai tiến sĩ

Thanh niên khởi nghiệp từ hồi sinh viên bị “kẹp” ngồi giữa 2 ông tiến sỹ. May là hai ông í cũng dễ thương, tài giỏi và được cái là người điều phối toạ đàm hợp gu nên phần chia sẻ “Doanh nhân với trách nhiệm xã hội” được phản hồi rất tích cực!

Hình hôm qua, còn bây giờ đang ở Hà Nội để phụng sự Cộng đồng YUP! Hà Nội rồi.

#hanhtrinhchiase

hai-ong-tien-si

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp