Câu nói hôm nay của bạn là gì?

Tiếp tục những câu nói trích dẫn từ cuốn sách “Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối” được sưu tầm trên mạng.

Có rất nhiều câu nói mà theo tôi là chân thật và ý nghĩa trong từng trang của cuốn sách. Có bạn còn nhắn với tôi rằng, bạn ấy khởi đầu một ngày mới bằng cách giở ngẫu nhiên một trang trong cuốn sách, và đọc một câu bất kỳ trong đó, câu nói đó sẽ hấp dẫn & hướng dẫn ngày hôm đó của bạn, một dạng “bói” như bói tarot.

Tôi cũng làm thử, hôm nay câu nói mà tôi nhận được là tựa đề chương 18, trang 259: “Sự nổi tiếng chỉ là một phần của công việc”.