8x theo đuổi mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội

Cám ơn Vnexpress đã tổng kết lại Hành Trình đã qua của chúng tôi trong 1 bài viết. Năm 2008, tôi bắt đầu khởi nghiệp. Năm 2018, kết thúc hành trình tạo tác động xã hội với chu kỳ 10 năm đầu tiên. Ở thời điểm kết thúc giai đoạn đầu, chúng tôi tin rằng […]

Tròn một năm

Tròn một năm ha, ở môi trường ấy em ấy hẳn đã làm việc với rất nhiều “vị sếp” có tầm trên cả nước này trước đây, vậy mà vẫn ưu ái nhận xét như vậy, khi không còn làm việc với nhau. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn trôi mau, sống không […]