Best Seller

Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối chỉ mới được lên kệ sách vào 1.5 tháng cuối năm (1 tháng nếu tính từ khi có họp báo) nhưng điều đó cũng đã đủ để tác phẩm này trở thành Top 20 Best Seller năm 2017 của Alphabooks. Cám ơn Alphabooks vì những đầu sách hay và vì đã luôn dành sự ủng hộ cho các tác giả Việt!

#truocbinhminhluonlademtoi