3 mức độ sẵn sàng huy động vốn từ nhà đầu tư?

3 mức độ sẵn sàng huy động vốn từ nhà đầu tư?

1. Market ready
2. Product ready
3. Operation ready

Tiêu chí xác định vốn cần huy động?

Rất nhiều doanh nhân không trả lời được câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này. Hoặc họ trả lời theo kiểu “Tui cần Chi nhiêu đây, nên tui Gọi vốn nhiêu đó”.

Cách tiếp cận đề xuất là đi từ Market Size (có một vài cách để ước lượng Market Size, hoặc là TAM – Total Available/ Addressable Market).

Từ cơ sở đó, xây dựng Mục tiêu kinh doanh (Revenue doanh thu, Profit lợi nhuận các cấp độ, Market share thị phần…). Tất nhiên, mục tiêu phải dựa trên năng lực hiện trạng, từng bước phát triển, và có đường dẫn chiến lược thực hiện. Sẽ suy ra tài chính triển khai.

Và câu trả lời sẽ là dựa vào Cashflow (tiền vào, tiền ra).

Giải quyết 3 chữ M (Money) để gọi vốn?

M1: Cần bao nhiêu tiền?
M2: Sẽ chi tiền vào việc gì?
M3: Từ đó sẽ kiếm tiền như thế nào?

#tmt_business