Hôm nay sinh nhật ba, và cũng là sinh nhật má ?

Ba đã vắng mùa sinh nhật thứ 2… Trong cuốn sách Hành trình Thức tỉnh, có 1 chương viết về cái chết, về sự sống, về những bài học mà tất cả những người thân trong gia đình có thể học được mỗi khi đứng trước biến cố người thân qua đời. Ai cũng có […]