bootstrap templates

Kiến Thức Khởi Nghiệp

Tạ Minh Tuấn – TMT – là doanh nhân xã hội được biết đến rộng rãi và có thành công tiên phong trong một số lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh tạo tác động tích cực thay đổi xã hội. Là một trong những người trẻ tuổi có thành công và sức ảnh hưởng nổi bật nhất khu vực Châu Á - Forbes 30 Under 30 Asia 2016. Tạ Minh Tuấn đồng thời cũng là người sáng lập YUP! School of Entrepreneurs (www.yup.edu.vn)

Hành Trình Chia Sẻ

Hành trình Chia sẻ của Doanh nhân Diễn giả Tạ Minh Tuấn lan tỏa những giá trị tích cực đến khắp đất nước Việt Nam. Tạ Minh Tuấn thường xuyên sắp xếp thời gian để diễn thuyết tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, BMT, Quảng Ngãi, và nhiều tỉnh thành khác trên khắp mọi miền đất nước. Anh cũng từng diễn thuyết tại những hội nghị và chương trình uy tín tại Israel, Myanmar, UK và Colombia.